ตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Issuance จำแนกตามอายุตราสาร 2022-09-09
2 Issuance ตราสารระยะยาว จำแนกตามประเภทการเสนอขาย 2022-09-09
3 ตราสารหนี้ : Outstanding รายปี จำแนกตาม Rating 2022-09-09
4 Issuance จำแนกตาม rating 2022-09-09
5 Maturity รายไตรมาส จำแนกตาม rating 2022-09-09
6 สัดส่วนมูลค่าคงค้างจำแนกตามผู้ลงทุน 2022-09-09

ตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 การเสนอขายตราสารหนี้ให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (รายหลักทรัพย์)

2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 จำนวนบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ภาคเอกชน และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาส1/2566

3 จำนวนบริษัทเอกชนที่เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาส1/2566

4 จำนวนบริษัทเอกชนที่เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (สิ้นสุดปี 2563)

-

5 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน

ไตรมาส1/2566

6 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน (สิ้นสุดปี 2563)

-

7 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

ไตรมาส1/2566

8 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย (สิ้นสุดปี 2563)

-

9 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน จำแนกตามประเภทตราสาร

ไตรมาส1/2566

10 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน จำแนกตามประเภทตราสาร (สิ้นสุดปี 2563)

-


ตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ลิงค์ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Open API : Bond 2023-06-09