ตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Issuance จำแนกตามอายุตราสาร 2024-05-14
2 Issuance ตราสารระยะยาว จำแนกตามประเภทการเสนอขาย 2024-05-14
3 ตราสารหนี้ : Outstanding รายปี จำแนกตาม Rating 2024-05-14
4 Issuance จำแนกตาม rating 2024-05-14
5 Maturity รายไตรมาส จำแนกตาม rating 2024-05-14
6 สัดส่วนมูลค่าคงค้างจำแนกตามผู้ลงทุน 2024-05-14

ตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 จำนวนบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ภาคเอกชน และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาส1/2567

2 จำนวนบริษัทเอกชนที่เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาส1/2567

3 จำนวนบริษัทเอกชนที่เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (สิ้นสุดปี 2563)

-

4 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน

ไตรมาส1/2567

5 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน (สิ้นสุดปี 2563)

-

6 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

ไตรมาส1/2567

7 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย (สิ้นสุดปี 2563)

-

8 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน จำแนกตามประเภทตราสาร

ไตรมาส1/2567

9 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน จำแนกตามประเภทตราสาร (สิ้นสุดปี 2563)

-


ตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ลิงค์ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Open API : Bond 2024-05-18