สินทรัพย์ดิจิทัล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ 2022-09-09
2 มูลค่าซื้อขาย จำแนกตามประเภทนักลงทุน 2022-09-09
3 จำนวนเหรียญที่มีการซื้อขาย และมูลค่าการซื้อขาย จำแนกตามผู้ประกอบธุรกิจ 2022-09-09
4 จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย จำแนกตามประเภทนักลงทุน 2022-09-09
5 สินทรัพย์ดิจิทัล : มูลค่าซื้อขายสะสม จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล 2022-09-09

สินทรัพย์ดิจิทัล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน

พฤษภาคม/2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามผู้ประกอบธุรกิจ

พฤษภาคม/2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ
3 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามสินทรัพย์

พฤษภาคม/2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ
4 จำนวนบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ active รายเดือน แยกตามประเภทผู้ลงทุน (เฉพาะบัญชี Exchange & Broker)

พฤษภาคม/2566


สินทรัพย์ดิจิทัล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ลิงค์ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Open API : Digital Asset 2023-06-09