ผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 จำนวนบัญชีและจำนวนผู้ลงทุนที่มีการซื้อขาย จำแนกตามประเภทผู้ซื้อขาย 2024-06-09
2 มูลค่าการซื้อขายและมูลค่าการซื้อสุทธิ จำแนกตามประเภทผู้ซื้อขาย 2024-06-09
3 มูลค่าซื้อขายสะสม จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล 2024-06-09

ผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย แยกตามประเภทผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2567

2 มูลค่าการซื้อขายและมูลค่าการซือสุทธิ แยกตามประเภทผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2567

3 มูลค่าซื้อขายสะสม แยกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2567


ไม่พบข้อมูล