ตราสารทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่า Fund raising 2022-09-09
2 มูลค่าระดมทุนผ่าน Crowdfunding 2022-09-09
3 มูลค่าระดมทุนผ่าน SME 2022-09-09
4 ตราสารทุน : มูลค่าราคาตลาด และดัชนี 2022-09-09
5 จำนวนบริษัทจดทะเบียน 2022-09-09

ตราสารทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 การเสนอขายตราสารทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (รายหลักทรัพย์)

2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

ไตรมาส1/2566

3 มูลค่าการเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITS)

ไตรมาส1/2566


ไม่พบข้อมูล