การถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ และช่วงอายุ 2022-09-09
2 สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น 2022-09-09

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน แยกตามประเภทสินทรัพย์และช่วงอายุ

ตุลาคม/2564

2 สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น

ตุลาคม/2564


ไม่พบข้อมูล