กองทุนอื่น


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 2024-05-14
2 จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2024-05-14
3 จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2024-05-14

กองทุนอื่น


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 รายละเอียดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

กุมภาพันธ์/2567

2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำแนกรายกองทรัสต์

ไตรมาส4/2566

3 รายละเอียดกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

ไตรมาส4/2566


ไม่พบข้อมูล